There aren't any widgets in this section. Go to WP Admin → Appearance → Widgets and add some to Top Bar Widgets. You can disable this section in the Theme Options.

J&T Banka Art Index 2016

Index, který připravuje J&T Banka ve spolupráci s portálem ART+, je pokusem o nezaujatý popis vývoje na současné výtvarné scéně. Jedná se o aktuální pořadí českých výtvarníků narozených po roce 1950, sestavené na základě jejich aktivní účasti ve výtvarném provozu. Index vychází z předpokladu, že vlastní hodnotu umění nelze objektivně změřit, lze však posuzovat úspěšnost umělecké kariéry. Index zohledňuje účasti na výstavách a bienále, výtvarná ocenění, zastoupení galeriemi a další počiny (například knižní monografie či realizace ve veřejném prostoru).

Do výsledného bodového součtu jsou započítávány pouze akce uskutečněné v posledních deseti letech. Sledované období se tak průběžně posouvá, do letošního hodnocení byly započítány akce z let 2006 až 2015. Posuny v umístění se tak neodvíjejí jen od bodových zisků za poslední rok, ale rovněž od bodové ztráty jedenáctého roku. Zjednodušeně řečeno, od loňských výsledků se odečetly body získané v roce 2005 a přičetly body získané v roce 2015. Případný propad v umístění tak mnohdy znamená jen tolik, že dotyčný umělec měl rok 2005 výstavně silnější než ten loňský.

Zvolená metodika do jisté míry zvýhodňuje mladší autory. Jednak tím, že index pokrývá celou jejich výstavní historii, neboť před jedenácti lety řada z nich ještě nebyla na výtvarné scéně aktivní, za druhé pak v tom, že autoři na začátku kariéry se zpravidla účastní většího počtu výstav než již etablovaní umělci. J&T Banka Art Index však není zamýšlen jako definitivní hodnocení významu a uměleckých kvalit jednotlivých autorů, ale právě jako zpráva o aktuálním stavu české výtvarné scény.

Navíc též platí, že zdejší scéna je provozně orientována spíše na mladší umění. Nejde ani tak o programové rozhodnutí, jako o důsledek nepříliš uspokojivého stavu oficiálních galerií. Státní, krajské či městské výstavní instituce nejsou v prezentaci současného umění příliš aktivní a jejich roli v posledním desetiletí do značné míry převzaly nezávislé galerie, které se většinou zaměřují na autory narozené po roce 1970. Body za výstavy nicméně nejsou v indexu přidělovány mechanicky, zohledňuje se charakter akce, stejně jako profil a prestiž pořádající instituce.

Třetí edici J&T Banka Art Indexu lze číst dvojím způsobem: Jako potvrzení výsledků z minulých let, nebo jako svědectví o dynamických nárůstech a poklesech v umístění jednotlivých autorů. Seznam jmen v první stovce zůstal téměř nezměněn (nově se do něj dostali jen čtyři autoři), v jejím rámci však nejsou výjimkou ani posuny o deset či více míst.

Index mapuje výstavní činnost více než dvou set českých galerií (výstavy na Slovenku a v zahraničí byly bodovány zvlášť). V nich se loni uskutečnilo přes tisíc dvě stě výstav s účastí kolem osmi set umělců narozených po roce 1950. Celkový počet autorů, kterých si index všímá, je ještě vyšší, neboť zdaleka ne všichni v loňském roce vystavovali. Samotné umístění v první stovce tedy znamená, že dotyčný umělec patří mezi deset procent autorů, kteří jsou na výtvarné scéně nejviditelnější.

Nejvyšší příčku již potřetí obhájil Jiří Kovanda a vzhledem k výši jeho bodového náskoku není pravděpodobné, že by jej v nejbližší době někdo vystřídal. Na druhou stranu je nutné dodat, že Kovanda rozhodně není autorem, který by žil jen z minulých úspěchů. Naopak, v loňském roce si připsal druhý nejvyšší počet bodů za výstavy. Víc bodů než on získala jen Eva Koťátková, která vystřídala Kateřinu Šedou na druhé příčce. Třiatřicetiletá Koťátková, laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2007, patří v poslední době mezi mezinárodně nejúspěšnější české umělce. Loni měla mimo jiné samostatnou výstavu na univerzitě MIT ve Spojených státech a v Praze se představila velkou výstavou v Prádelně Bohnice, která byla součástí její doktorandské práce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

O jednu příčku svou pozici v první desítce vylepšil také Krištof Kintera, který měl loni velkou samostatnou výstavu v Kunsthal Rotterdam, a z desátého na osmé místo se posunul Jiří David. Ten loni úspěšně reprezentoval Českou republiku na Bienále v Benátkách, ale měl také průřezovou retrospektivu v Muzeu současného umění v Moskvě a byl pozván na 2. bienále pořádané mnichovským Haus der Kunst.

Obecné charakteristiky týkající se pohlaví umělců, věku či preferované výtvarné techniky jsou velmi podobné jako v minulých dvou letech. Žen je v první stovce jen dvacet, tři z nich v první desítce. Dvě pětiny zastoupených umělců se narodily v sedmdesátých letech, pětina po roce 1980. Nejmladšímu Romanu Štětinovi, laureátovi Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2014, bude třicet let teprve letos. Nejrozšířenějším médiem je malba, které se v nějaké formě věnuje více než čtyřicet umělců. V první desítce však žádného klasického malíře nenajdeme, převažuje zde spíše konceptuální přístup k tvorbě.

Lucie Drdová, Ondřej Horák, Jan Skřivánek

J&T Banka Art Index 2014 – PDF

J&T Banka Art Index 2015 – PDF

J&T Banka Art Index 2016 – PDF